Отстъпки и важна информация

Кабинетът работи със Здравна каса.

Лечение на гангрени и възпалителни заболявания на перидонциума (грануломи)

Лечение на гангрени и възпалителни заболявания на перидонциума (т.нар “грануломи”), когато това е възможно.

Лечението се извършва на 4 до 6 посещения, с вкючване на антибиотици, ако това е наложително.