Отстъпки и важна информация

Кабинетът работи със Здравна каса.

Пломби

В денталната ни практика ние използваме само качествени фотополимерни композити на доказани фирми, а именно:

- Filtek (на фирма 3M ESPE – САЩ);
- Charisma (на Haraeus Kulzer – Германия),
които са за предпочитане при пломбиране на кътниците, а също
- Venus (на Haraeus Kulzer – Германия) за максимална естетика при пломбиране на предните зъби.

Техниката на изработване на пломбата е послойна, което гарантира сигурна полимеризация в дълбочина.